Damexamen voor de kinderen van de Pater Jan Smitschool

Vrijdag was het voor de 13 kinderen van de Pater Jan Smitschool examen voor het eerste damdiploma, het slagdiploma.

BILD0279

Nadat ik de toets had uitgedeeld was het doodstil in de klas. Je kon een speld horen vallen. Een kind stak een vinger op. Toen ik naar het kind liep en vroeg wat er aan de hand was zei het kind: "meester, de punt van mijn potlood is er af".
Ik heb even een ander potlood gepakt en het kind kon weer geconcentreerd verder met de toets. Hierna kwamen nog enkele vingers van kinderen die niet goed wisten wat met een bepaalde vraag werd bedoeld. Na een kleine uitleg van mij konden de kinderen weer verder.
Nadat alle kinderen klaar waren met de toets gingen de kinderen weer terug naar hun klas zodat ik in alle rust de toetsen kon nakijken.
Ik had de kinderen verteld dat ik de diploma's na schooltijd zou uitreiken. Iedereen was na schooltijd present om het diploma in ontvangst te nemen. Ik vertelde dat iedereen was geslaagd waarna een oorverdovend gejuich losbarstte.
Enkele kinderen hadden toch wel veel fouten gemaakt maar de meerderheid had zich goed op de toets voorbereid.
Thijs Smit verdient een speciale vermelding. Hij was het enige kind dat de toets foutloos had gemaakt. Fantastisch gedaan, Thijs !!! Het is een hele tijd geleden dat een kind een toets van deze damschool foutloos heeft gemaakt.
De namen van de 12 andere kinderen die geslaagd zijn: Maartje Aalders, Lyssa Behrendt, Suus Groenveld, Senne Groot, André Menaskan, Kris Ockers, Eren Özhazinedar, Pietro Paloni, Tyra Pater, Noud Rippens, Ricardo Schuijt  en Jaan Wang.

BILD0280

BILD0281
© 2015 Damschool Nico Konijn

zoek